Hoofdpagina

Jump to: navigation, search

De InformatiePartij

Dit is een voorstel voor het oprichten van een nieuwe politieke partij in Nederland, de InformatiePartij (IP).

De hoofddoelen van de partij zijn:

 • Onderkennen van (en inspelen op) de mogelijkheden van en de problematiek rond de ontluikende informatiemaatschappij.
 • Aanpakken van de helaas ook ontluikende energietekorten en klimaatverandering.

Deze doelen zijn (in mindere mate) in bestaande partijen ook terug te vinden, maar niet als hoofddoel. Met een milieudoel als klimaatverandering zo hoog op de agenda kan het makkelijk een linkse partij worden, maar dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het moet een rationele partij zijn, en of specifieke standpunten links of rechts uitpakken moet irrelevant zijn. Verder is het niet de bedoeling dat het een 'milieupartij' wordt. Linkse milieupartijen zijn er al genoeg in de wereld.

Tot welke standpunten deze algemene doelen precies leiden staat nog open voor discussie. De bedoeling is de partij in eerste instantie op te starten via het Internet. Voel je je aangesproken door deze doelen, laat dat dan weten op de dsicussiepagina. De verdere voorstellen die op het moment op deze site staan zijn slechts suggesties, vingerwijzingen voor welke kant de partij op zou kunnen gaan. Heb je andere voorstellen of ideeën, laat dat dan even weten. Ook constructieve kritiek is altijd welkom.

Introductie

 
Wiki
Deze site werkt met MediaWiki software, wat betekent dat iedereen zonder in te loggen meteen mee kan doen aan discussies. Klik daarvoor bijvoorbeeld op de 'discussie'-tab hierboven. Zie ook onderaan deze pagina.

Kernbegrippen van de voorstellen zoals ze nu op de site staan zijn:

 • Informatie (uiteraard); goede informatievoorziening is bijvoorbeeld een vereiste voor een goede werking van de Vrije Markt en de Democratie.
 • Klimaatbeheer(sing), oa gebruikmakend van nieuwe informatietechnieken in auto's en het vervoer in het algemeen.
 • Progressief Liberalisme (sociaal en economisch); het creëren van simpele randvoorwaarden en voorzieningen waarbinnen de maatschappij zichzelf regelt. Geen maakbare, maar een stuurbare samenleving (stimuli in plaats van dictaten).
 • Langtermijnplanning; decennia, eeuwen en zelfs verder vooruitkijken; als de politiek dat niet doet, wie dan wel?
 • Rationaliteit, Wetenschap, Onderwijs.
 • Kwaliteit in plaats van kwantiteit.
 • Politiek Evenwicht; noch rechts noch links, brede coalities
 • Variatie, cultureel en politiek
 • Eenvoud van regelgeving en gebruik van 'off-the-shelf' oplossingen in plaats van peperdure megaprojecten.
 • Kleinschaligheid; wat klein kan moet klein gedaan worden, zowel bij de overheid (subsidiariteit) als het bedrijfsleven (MKB).
 • Mobiliteit, zowel op de weg als op de arbeidsmarkt en huizenmarkt.
 • Macht aan het Volk, bijvoorbeeld door 'Democratie van Onderop' (buurtdemocratie) en het stimuleren van de Open Source beweging en het MKB (vooral kleine nieuwe ondernemingen).

Verder is het de bedoeling dat de partij zich als bruggenbouwer opwerpt. De InformatiePartij wil weliswaar sommige radicale veranderingen doorvoeren, zoals kamerbrede coalities en een sterk vereenvoudigde sociaal economische wetgeving, maar juist voor deze ideeën is een samenwerking tussen de verschillende partijen wenselijk. Het is dus zeker niet de bedoeling dat het een protestpartij wordt. Integendeel.

De eerste hoofddoelstelling van de partij, inspelen op de informatiemaatschappij, is verweven in bijna alle specifieke onderwerpen. Het is de bedoeling dat de partij kijkt waar (nieuwe) informatietechnieken oplossingen bieden voor (oude) problemen en zich daarmee profileert.

De tweede hoofddoelstelling, tegengaan van klimaatverandering, heeft een specifiekere eerste invulling, namelijk het oplossen van files. Personenvervoer op de weg is verantwoordelijk voor bijna 20% van de uitstoot van de broeikasgassen en het is de belangrijkste doodsoorzaak van jonge mensen. En dit alles kost geld (verloren tijd, brandstof en ziekenhuiskosten). Miljarden per jaar zelfs. Hier kan dus veel winst geboekt worden. Door het automatiseren van het vervoer zijn alledrie de problemen voor een groot deel op te lossen, bijvoorbeeld met de autotrein ('computergestuurd bumperkleven'). Dit is dus een 'milieumaatregel' die geld oplevert in plaats van het te kosten. Bovendien hoeft hierdoor niet geïnvesteerd te worden in nieuwe wegen of openbaar vervoer. Met andere woorden geen dure deeloplossingen, maar het uitontwikkelen van een enkele (informatie)techniek die vervolgens overal inzetbaar is en ook nog eens later verkoopbaar kan zijn en zo nog meer geld kan opleveren. Als Nederland nu voorop loopt met het ontwikkelen van nieuwe technieken om de energie- en klimaat-problematiek op te lossen kan het daar later slapend rijk van worden.

Een ander speerpunt van de InformatiePartij dat minder met de hoofddoelen te maken heeft, maar wel met de 'subdoelen' in de bovenstaande lijst is het bevorderen van de arbeidsdynamiek door het vereenvoudigen van de sociaal-economische regels. Het voorgestelde pakket maatregelen combineert progressief liberalisme, eenvoud, mobiliteit, macht aan het volk en het bevorderen van innovatie, kleinschaligheid en het MKB.

Enkele uitwerkingen

De onderstaande onderwerpen hebben al een invulling gekregen die een basis zou kunnen vormen voor de InformatiePartij. Dit zijn slechts voorstellen of zelfs maar beperkt uitgewerkte gedachten, die aan de hand van de commentaren op de bijbehorende discussiepaginas kunnen veranderen of zelfs zouden kunnen verdwijnen als van degenen die zich door de bovengenoemde hoofddoelen aangesproken voelen velen deze meer specifieke ideeën niet zien zitten.


 
Werk in uitvoering 
Deze artikelen zijn grotendeels nog onvoldoende uitgewerkt, maar dat is deels opzettelijk, om de indruk te vermijden dat het partijprogramma 'af' zou zijn. Ze zijn meer bedoeld om discussies aan te zwengelen. Slik dus niet zo maar wat in de artikelen staat. Gebruik de bijbehorende discussiepagina's om er commentaar op te leveren!  • Varia - onderwerpen waar nog geen apart artikel voor is.
 • Discussie - een algemene discussiepagina over onderwerpen waar nog geen artikel voor is.
 • Weetjes - losse weetjes.Deelnemen

Als je iets op de bovenstaande pagina's leest, lever dan vooral commentaar. Aan iedere pagina is een discussiepagina gekoppeld, te bereiken door op de 'discussion'-tab erboven te klikken. Als daar nog niets staat of als je een nieuwe discussie wil starten, klik dan op het plusje naast de edit-tab. Als je op een bestaande discussie wil reageren, klik dan op de bewerk-link rechts van de titel. Alle kritiek is welkom, maar wel liefst constructief en onderbouwd. Een login is niet nodig, maar wel wenselijk en een gebruikersnaam is in een halve minuut aangemaakt - geen email-adres nodig (zie de link helemaal rechtsboven).

De discussie-paginas zijn niet alleen bedoeld om commentaar te leveren op wat op de artikel-pagina staat, maar ook om met eigen voorstellen te komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ieder artikel een samenvatting en ordening wordt van de meningen die op de bijbehorende discusie-pagina geplaatst zijn. Zo krijgt de oprichting van de partij een democratische grondslag. Dit wordt gedaan door 'administrators' (admins) die die bijdragen in de artikelen verwerken. Maar het is niet al te moeilijk admin te worden. Het enige dat daar voor nodig is is constructief bezig zijn op de discussiepagina's en niet al te zeer afwijken van de hoofddoelen van de partij. (Merk op dat slaafs volgen zeker geen pluspunt is - dit is geen religieuze beweging.)

Onder andere gezien de doelen is het wenselijk meer technici en bèta-mensen in de partij te hebben dan gebruikelijk. Niet dat die de partij zouden moeten domineren (dat mag geen enkele bevolkingsgroep), maar een afspiegeling van de verhoudingen in de maatschappij zou al heel mooi zijn. In plaats van louter mensen uit de sociale hoek, zoals bij de andere partijen. Voor stabiliteit zijn echter ook mensen met ervaring in de traditionele politiek zeer welkom.

Deze site gebruikt de MediaWiki software, die ontwikkeld is voor de Open Source online encyclopedie Wikipedia. Aan de handleiding voor deze site wordt nog gewerkt. In de tussentijd kun je ook kijken bij Wikipedia help. Maar bedenk daarbij dat het hier niet in alle opzichten hetzelfde zal werken. Zo zal het niet voor iedereen mogelijk zijn alle pagina's te bewerken.

Steunverklaring

Als je denkt op de InformatiePartij te gaan stemmen bij deelname aan verkiezingen, laat dat dan even weten via een signatuur op de steunverklaring-pagina.Personal tools

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי